Ziraat Bankası Tarafından Tarla İçi Basınlı Sulama Sistemlerine Faizsiz Destek Kredisi

Bakanlar kurulunun 2007/12012 sayılı kararı dahilinde, tarımda toprak ve su kayıplarının önlenmesi, suyun aktif ve dengeli kullanılmasının sağlanması amacıyla, tarla içi basınlı sulama sistemlerine Ziraat Bankası tarafından yatırım maliyetinin tamamına 5 yıl süreli, sıfır faizli destek kredisi sağlanmaktadır.

Çiftçilerimizin bu destek kredisinden faydalanabilmesi için, Ziraat Bankası ile anlaşması bulunan firmalara başvurması gerekmektedir. Çiftçinin kendisi tarafından anlaşma yaptığı, ancak Ziraat Bankası ile anlaşması bulunmayan firmalar ile yapılacak sistemler, destek kapsamına alınmayacaktır.

Kredi almak isteyen çiftçilerin, Ziraat Bankası ile anlaşması bulunan sulama firmalarına başvurarak, ilgili teknik dökümanları (Sulama projesi, proforma fatura) temin etmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankası, başvuran çiftçinin kredi alma ve ödeme durumunu inceledikten sonra, proje ve ilgili proforma faturayı göz önüne alacak, eksper tarafından denetim yapıldıktan sonra projeye onay verilecektir.

Başvuru sırasında çiftçilerden istenilen belgeler şunlardır:

 • Çiftçilik belgesi (Tarım İlçe Md. Temin edilebilir)
 • Tapu ve Arazi Kredisi (Tapu-Kadastro Md. Temin edilebilir.)
 • T.C. vatandaşlık numarası
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah ilmuhaberi
 • Tam kapaklı dosya
Ziraat Bankası tarafından kredilendirmede şu tür teminatlar değerlendirilmektedir:

 • Gayrimenkul ipoteği
 • Kanuni hükümlerin öngördüğü ölçüde, depolanmış ürünlerin makbuz senetleri rehni
 • Mevduat, altın, devlet tahvili, hazine bonosu rehni
 • Taşıt aracı ve traktör rehni
 • Gemi ipoteği (Sadece işler halde olan ngemiler için)
 • Teminat ve kefalet mektupları
 • Kamu kuruluşları ve bankalarla ilişkilerden doğmuş ve doğacak alacakların (Maaş, ücret, destekleme ödemeleri, ürün alım bedeli gibi) rehni veya temliki
 • Bankaca uygun görülen garanti kuruluşlarının taahhütleri ve/veya kefaletleri
 • Sözleşmeli üretim kredilerinde ürün rehni ve alacağın temliki
 • Ticari işletme rehni