Firmamız:

Kocavezir iş merkezi karşısında, çuval ve çeşitli ambalaj malzemesi alım-satımı yapan dükkanın 1967 yılında İbrahim SÜTÇÜ tarafından açılmasıyla başlayan ticaret hayatımız, her geçen gün gelişerek, tarımın ihtiyacı olan ip, çuval, örtü malzemeleri başta olmak üzere plastik ve ambalaj ürünleri yönünden tarımın her alanına hizmet eder hale gelmiştir.

90’lı yıllarda oğulları Mustafa, Muzaffer, Mehmet ve Kerim SÜTÇÜ ile beraber tarımın diğer alanlarına yönelmiş, özellikle yağmurlama sulama alanında Adana’nın saygın firmaları arasına girmiştir.

2006 yılında bölge faaliyetlerini rahatlatmak ve çiftçilerimizin ihtiyacını daha çok karşılamak amacıyla Tarsus/Huzurkent’te şubemiz faaliyete geçmiştir.

Halen, Tarım Market olarak çiftçilerimizin her alanda ihtiyacını karşılamak üzere; ziraat mühendisleriyle oluşturulmuş teknik departmanlarımızla, Adana’da merkez şubemizle, Depo/Satış şubemizle ve imalat atölyemizle, Tarsus/Huzurkent’te satış ve teknik destek şubemizle hizmet vermekteyiz.

Misyonumuz:

Çevre şartlarına bağımlı ve ülke siyasi ve ekonomik faaliyetlerine karşı çok hassas olan Tarımsal Faaliyetler, çiftçilerimizin her üretimde dikkatli ve tedbirli davranmasını şart kılmaktadır. Çiftçilerimiz, yatırımlarını en uygun şekilde yönetmesi için, her geçen gün yenilenen teknikleri ve teknolojileri takip etmesi zorunlu olmaktadır.

  • Ziraat Mühendisleri tarafından oluşmuş teknik departmanlarımızla, çiftçilerimizin teknik ihtiyaçlarını karşılamayı,

  • Her alanda, yerli ve yabancı firmalarla yaptığımız anlaşmalar vasıtasıyla, çiftçilerimizin üretimleri boyunca ihtiyaç duyacakları teknik ve teknolojik materyalleri temin etmeyi
Misyon edinmiştir.

Üründe kalite, verimde artış ve üretim sonunda karlılık sağlanması, huzurlu çiftçi, mutlu tüketici, ülkenin milli hasılasında tarımın payının artırılması temel hedeflerimizdir.